• Home
  • Specialist
  • BRMO
    MRSA dragerschaps screening
    MRSA inventarisatie
    Buitenland screening

Test: MRSA kweek

Materiaal: Sputum, uitzuigsel, tracheaspiraat

Opmerking: Kijk voor instructies voor het correct afnemen van MRSA kweken onder het kopje ‘Afnametechniek’.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
steriel potje

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 3-5
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.