Test: Gram preparaat + bacteriële kweek + eventueel resistentiebepaling

Materiaal: Wonduitstrijk, pus, wondvocht

Opmerking: Plaats van de infectie op het lichaam duidelijk vermelden. Indien u een grampreparaat wenst dient u materiaal als zodanig (blok 8) in te zenden.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

PAMM nummer 8
Steriel potje

3. Minimale hoeveelheid

ESwab of materiaal als zodanig

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-5
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.