Skip to main content

Test: Gram preparaat + bacteriële kweek + eventueel resistentiebepaling

Materiaal: Wonduitstrijk, pus, wondvocht

Opmerking: Plaats van de infectie op het lichaam duidelijk vermelden. Indien u een grampreparaat wenst dient u materiaal als zodanig (blok 8) in te zenden.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

PAMM nummer 8
Steriel potje

3. Minimale hoeveelheid

ESwab of materiaal als zodanig

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-5
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.