Skip to main content

Test: Bacteriële kweek + eventueel resistentie

Materiaal: Abcesvocht

Opmerking: Plaats van infectie op lichaam duidelijk vermelden.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

2. Afnametechniek
  • Strijk stevig met de ESwab (uit PAMM-nummer 1) langs de wondrand, terwijl de wattenstok om zijn lengteas roteert 
  • Doe de wattenstok met de ESwab naar voren zo ver mogelijk in het meegeleverde buisje 
  • Breek de wattenstok op het breekpunt af 
  • Sluit het buisje met de ESwab erin met de rode dop af en stuur het op
4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-5
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.