Skip to main content

Test: Treponema pallidum PCR

Materiaal: Punctaat, biopt ulcus, EDTA.
Uitstrijk op een droge wattenstok (geen Eswab); vooraf aanvragen bij PAMM

Opmerking: Het verdient aanbeveling de materiaalsoort en afnamewijze van deze diagnostiek vooraf te overleggen met de dienstdoende arts-microbioloog (088 – 444 21 00).

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: optioneel
Testfrequentie: volgt
Uitslag bekend (dgn) positief: 7-21
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7-21
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern laboratorium.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.