Test: Treponema pallidum PCR

Materiaal: Punctaat, biopt ulcus, EDTA.
Uitstrijk op een droge wattenstok (geen Eswab); vooraf aanvragen bij PAMM

Opmerking: Het verdient aanbeveling de materiaalsoort en afnamewijze van deze diagnostiek vooraf te overleggen met de dienstdoende arts-microbioloog (088 – 444 21 00).

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: optioneel
Testfrequentie: volgt
Uitslag bekend (dgn) positief: 7-21
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7-21
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.