Skip to main content

Test: Treponema pallidum PCR

Materiaal: Genitaal uitstrijk, blaasjesvocht

Opmerking

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

2. Afnametechniek

Genitaal uitstrijk: met Eswab.

Blaasjesvocht:

  • Maak een blaasje open.
  • Neem met het kweekstokje wat vocht op uit het blaasje.
  • Plaats dit in het meegeleverde buisje.
5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: Wordt opgestuurd naar extern laboratorium.
Uitslag bekend (dgn) positief: 7-21
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7-21
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern laboratorium.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.