Test: Neisseria gonorrhoeae kweek

Materiaal: Urethra uitstrijk

Opmerking: Dit onderzoek is enkel zinvol als er tevens een gevoeligheidbepaling voor Neisseria gonorrhoeae gewenst is.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 2
ESwab BLAUW met flexibele uitstrijkwat

2. Afnametechniek
  • Strijk de urethra bij voorkeur uit minimaal een uur na het urineren
  • Neem de dunne ESwab (uit PAMM-nummer 2) en steek deze 2 tot 4 centimeter in de urethra.
  • Roteer de ESwab gedurende 3 tot 5 seconden om zijn lengteas en trek terug.
  • Doe de ESwab zo ver mogelijk naar voren in het meegeleverde buisje.
  • Breek de ESwab af en sluit het buisje met de ESwab erin met de blauwe dop af en stuur het op.
4. Bewaarcondities

max 24 uur koelkast (2-8 °C), materiaal indien mogelijk direct na afname naar PAMM versturen.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-3
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.