Skip to main content

Test: Neisseria gonorrhoeae kweek

Materiaal: Urethra uitstrijk

Opmerking: Dit onderzoek is enkel zinvol als er tevens een gevoeligheidbepaling voor Neisseria gonorrhoeae gewenst is.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 2
ESwab BLAUW met flexibele uitstrijkwat

2. Afnametechniek
  • Strijk de urethra bij voorkeur uit minimaal een uur na het urineren
  • Neem de dunne ESwab (uit PAMM-nummer 2) en steek deze 2 tot 4 centimeter in de urethra.
  • Roteer de ESwab gedurende 3 tot 5 seconden om zijn lengteas en trek terug.
  • Doe de ESwab zo ver mogelijk naar voren in het meegeleverde buisje.
  • Breek de ESwab af en sluit het buisje met de ESwab erin met de blauwe dop af en stuur het op.
4. Bewaarcondities

max 24 uur koelkast (2-8 °C), materiaal indien mogelijk direct na afname naar PAMM versturen.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-3
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.