Skip to main content

Test: Neisseria gonorrhoeae kweek

Materiaal: Ooguitstrijk

Opmerking: Een Neisseria gonorrhoeae kweek wordt enkel uitgevoerd bij neonaten jonger dan 14 dagen.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel  potje

4. Bewaarcondities

max 24 uur koelkast (2-8 °C), materiaal indien mogelijk direct na afname naar PAMM versturen.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-3
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.