Test: Neisseria gonorrhoeae kweek

Materiaal: Ooguitstrijk

Opmerking: Een Neisseria gonorrhoeae kweek wordt enkel uitgevoerd bij neonaten jonger dan 14 dagen.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel  potje

4. Bewaarcondities

max 24 uur koelkast (2-8 °C), materiaal indien mogelijk direct na afname naar PAMM versturen.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-3
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.