Test: Gram preparaat + bacteriële kweek aeroob & anaeroob + eventueel resistentiebepaling

Materiaal: Pacemakerholte

Opmerking: Van een Eswab wordt geen Gram preparaat gemaakt en geen anaerobe kweek verricht.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

PAMM nummer 8
Steriel potje

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

3. Minimale hoeveelheid

Materiaal als zodanig of Eswab.

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-5
Uitslag bekend (dgn) negatief: Aerobe kweek 2 dagen. Anaerobe kweek 7 dagen.
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.