Legionella onderzoek

Mensen kunnen ziek worden wanneer zij druppels waternevel inademen die besmet zijn met de legionella bacterie. Om het risico te verkleinen dat dit gebeurt bij uw instelling, kunt u de nodige maatregelen nemen.

Legionella onderzoek PAMM

Rol PAMM

PAMM legt graag uit wat ze voor u kan betekenen op het gebied van legionella preventie.

  • Wat is de legionella bacterie eigenlijk?
  • Hoe stel je een legionella beheersplan op? 
  • Op welke vlakken/gebieden PAMM daar een rol in kan spelen?

Lees het allemaal op de volgende pagina’s.