Skip to main content

Judith Jeuken (moleculair bioloog)

‘Behandelopties steeds uitgebreider’

 • Naam:

  dr. J.W.M. (Judith) Jeuken

 • Studie:

  Medische Biologie, Radboud Universiteit Nijmegen (1990-1995)

 • Specialisatie:

  Tumorgenetica, UMC st. Radboud Nijmegen (1995-2011; 2002 promotie)

 • Aandachtsgebied:

  Klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP)

 • Publicatieoverzicht:

Klinische relevantie

Judith Jeuken (1971) is in 2011 bij PAMM komen werken. Daarvoor werkte ze 15 jaar bij het UMC st. Radboud als wetenschappelijk onderzoeker, universitair docent en staflid pathologie. Ze heeft daar de onderzoekslijn moleculaire karakterisatie en diagnostiek van gliale hersentumoren opgezet en uitgebouwd. ‘De klinische relevantie van het onderzoek heeft me altijd erg aangetrokken. Daarin wilde ik me verder verbreden. PAMM, een groot laboratorium met veel ‘body’, biedt me de mogelijkheden en uitdagingen die passen bij deze ambitie.’ 

DNA van tumorcellen

‘Binnen de moleculaire diagnostiek kijken we naar de onderliggende mechanismen van een ziekteproces. In de praktijk betekent dit kijken naar veranderingen in het DNA van de afwijkende cellen. Zijn er bijvoorbeeld indicatoren zichtbaar die een mogelijke respons op een bepaalde therapie voorspellen? Zulke indicatoren noemen we moleculaire markers. Er zijn veel verschillende van deze markers die elk aanvullende informatie geven over een specifieke aandoening of therapie response. Nauwkeurige evaluatie en interpretatie van dergelijke markers is van essentieel belang. Hiermee kunnen we een behandelplan voor individuele patiënten samenstellen.’

Groot lab: body en mogelijkheden

De basis van de moleculaire diagnostiek binnen PAMM stond al bij Jeuken’s komst naar Eindhoven. ‘Het is een uitdaging dit verder vorm te geven en uit te breiden. Up-to-date blijven van de laatste ontwikkelingen op mijn vakgebied en in overleg blijven met betrokken clinici is van groot belang. De wil binnen PAMM om mee te gaan met nieuwste ontwikkelingen is gelukkig prominent aanwezig.’

Belang patiënt

Het veld van de moleculaire diagnostiek is enorm in beweging. Elke nieuwe therapie genereert weer een nieuwe moleculair marker en een bijbehorende diagnostische test. Wanneer specifieke, moleculaire markers bekend zijn, kunnen op basis hiervan gerichte behandeltrajecten worden gestart. De klinisch, moleculair bioloog vertaalt de vraag vanuit de kliniek naar het laboratorium en vormt daarmee een brugfunctie. ‘Hoe kunnen wij ons beter inleven in de vraag van de specialist? Daar moeten we als PAMM op vooruitlopen, inhoudelijke kwaliteit leveren.’ Persoonlijk blijft het werk Jeuken veel voldoening geven: ‘Je maakt een patiënt misschien niet beter maar draagt toch een stukje bij aan de duur en kwaliteit van leven. In mijn werk draait het direct om het belang van de patiënt. Dat spreekt me zeer aan.’