Skip to main content

Waarvoor kunt u Eurofins PAMM inschakelen?

U kunt Eurofins PAMM inschakelen voor periodieke monsternames en legionella onderzoek van kritische watertappunten om het effect van uw beheersmaatregelen te controleren. Het laboratoriumonderzoek vindt plaats op basis van de Europese Norm NEN-EN-ISO 11731:2017. Voor het nemen en analyseren van drinkwatermonsters is ons laboratorium geaccrediteerd.

Huidige klanten Eurofins PAMM

Momenteel nemen de regionale ziekenhuizen, zorginstellingen en particuliere bedrijven en instanties zoals installatie- en adviesbureaus deze dienst van ons af. Ook u kunt bij ons legionella onderzoek aanvragen.

Soorten (water)onderzoek

We voeren de volgende onderzoeken uit:

·         Legionella in wateronderzoek
·         Algemeen bacterieel wateronderzoek (toegepast voor dialyse, scopen of spoelwater)
·         Waterdialyse
·         Omgevingsuitstrijk
·         Overig hygiëneonderzoek
·         Levensmiddelenonderzoek