Skip to main content

Legionella beheersplan

Wanneer legionella beheersplan?

Als eigenaar van een collectief te gebruiken koud- en warmwatervoorziening dient u een actueel legionella beheersplan in uw bezit te hebben. Hierin dient beschreven te staan welke maatregelen u periodiek neemt (zoals het doorspoelen van de leidingen, temperatuurregistratie en het analyseren van watermonsters).

BRL 6010

Per 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwater wet van kracht. De regels voor legionella preventie zijn hierin opgenomen. Dit betekent dat:

  • een legionella risico analyse
  • een beheersplan en
  • een logboek

opgesteld dienen te worden door een BRL 6010 gecertificeerde onderneming.

Prioritaire instellingen

Locaties waar de volksgezondheid een groot risico loopt wanneer er legionellabacteriën in het drinkwater zitten, zijn ingedeeld in prioritaire instellingen. Wettelijk gezien moeten zij aan preventie doen:

  • Ziekenhuizen en zorginstellingen;
  • Inrichtingen met logiesfunctie (hotels, campings, bungalowparken en jachthavens)
  • Zwembaden en sauna’s
  • Truckstops en wegrestaurants met openbare douchefaciliteiten
  • Bed & breakfast eigenaren, die meer dan 5 slaapplaatsen hebben
  • Celinrichtingen en asielzoekerscentra

Niet-prioritaire instellingen

Instellingen die niet tot prioritaire instellingen behoren, hebben wel hun ‘zorgplicht’ om het drinkwater van de collectieve leidingwaterinstallatie te vrijwaren van een legionella besmetting.