Test: Virusisolatie

Materiaal: Blaasjesvocht

Opmerking

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 17
Virusdiagnostiek keeluitstrijk

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-21
Uitslag bekend (dgn) negatief: 21
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.