Skip to main content

Test: Gram preparaat + bacteriële kweek aeroob & anaeroob + eventueel resistentiebepaling

Materiaal: Obductiemateriaal

Opmerking

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel potje

2. Afnametechniek

n.v.t. (via medewerker laboratorium voor pathologie)

3. Minimale hoeveelheid

Materiaal als zodanig.

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-5
Uitslag bekend (dgn) negatief: Aerobe kweek 2 dagen. Anaerobe kweek 7 dagen.
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.