Skip to main content

Test: Mycoplasma hominis PCR

Materiaal: Nasopharynx uitzuigsel of sputum

Opmerking: Dit onderzoek is gericht op het aantonen van Mycoplasma hominis als verwekker van een neonatale pneumonie.

1. Afnamemateriaal

Pamm nummer 8
Steriel potje

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: wordt opgestuurd naar extern laboratorium
Uitslag bekend (dgn) positief: 7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern laboratorium.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.