Test: Mycoplasma hominis PCR

Materiaal: Nasopharynx uitzuigsel of sputum

Opmerking: Dit onderzoek is gericht op het aantonen van Mycoplasma hominis als verwekker van een neonatale pneumonie.

1. Afnamemateriaal

Pamm nummer 8
Steriel potje

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: wordt opgestuurd naar extern laboratorium
Uitslag bekend (dgn) positief: 7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.