Test: Gram preparaat + bacteriële kweek + eventueel resistentiebepaling

Materiaal: Liquor

Opmerking: Het bacteriële/bacteriele pakket omvat een Gram preparaat en een kweek met eventueel een resistentiebepaling.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 28
Liquorbuis

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

4. Bewaarcondities

24 uur kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.