Skip to main content

Test: Gram preparaat + bacteriële kweek + eventueel resistentiebepaling

Materiaal: Liquor

Opmerking: Het bacteriële/bacteriele pakket omvat een Gram preparaat en een kweek met eventueel een resistentiebepaling.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 28
Liquorbuis

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

4. Bewaarcondities

24 uur kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.