Test: Mycobacterium tuberculosis PCR

Materiaal: Maaginhoud (nuchter)

Opmerking: Maaginhoud heeft een letale werking op mycobacteriën. Om deze negatieve invloed te reduceren dient de nuchtere maaginhoud opgevangen te worden in een vergelijkbare hoeveelheid trinatriumfosfaat. Het materiaal na afname z.s.m. naar PAMM sturen (bewaren bij kamertemperatuur).

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 12
Tri-natriumfosfaat 30 ml

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur, na afname z.s.m. naar PAMM sturen

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.