• Home
  • Huisarts
  • Lymfadenitis – lokaal
    Kattenkrabziekte
    Bartonella

Test: Bartonella serologie

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: Wordt verzonden naar een extern laboratorium, uitslag laat langer op zich wachten.

2. Afnametechniek

Laat uw bloed afnemen bij de prikpost.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (5ml) (Minimaal 100µL serum nodig).

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: minimaal eenmaal per week
Uitslag bekend (dgn) positief: 7-14
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7-14
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.