Skip to main content

Test: Influenza A/B PCR

Materiaal: Keel uitstrijk, nasopharynx uitstrijk 

Opmerking: Voor sneltest (POCT) ziekenhuizen afname in PAMM nr 17 (rode dop), overige aanvragen zie nr. 1 Afnamemateriaal

1. Afnamemateriaal

PAMM nr 1 Eswab roze dop

PAMM nr 17 UTM rode dop (alleen voor sneltest ziekenhuizen (POCT)

2. Afnametechniek
  • Strijk stevig met de wattenstok langs de keelwand of door de nasopharynx, terwijl de wattenstok om zijn lengteas roteert.
  • Doe de wattenstok zo ver mogelijk naar voren in het meegeleverde buisje.
  • Breek de wattenstok (op het breekpunt) af.
  • Sluit het buisje met de wattenstok erin met de  dop af en stuur het op.
5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.