Test: virus isolatie

Materiaal: Keeluitstrijk, neusuitstrijk, Nasopahrynx uitstrijk

Opmerking: In het RS/Influenza seizoen (1 oktober t/m 31 maart) wordt bij een algemene viruskweek altijd eerst een PCR op RS/Influenza en rhinovirus ingezet.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 17
Virusdiagnostiek keeluitstrijk

2. Afnametechniek
  • Strijk stevig met de wattenstok (PAMM-nummer 17) langs de keelwand, terwijl de wattenstok om zijn lengteas roteert.
  • Doe de wattenstok zo ver mogelijk naar voren in het meegeleverde buisje.
  • Breek de wattenstok (op het breekpunt) af.
  • Sluit het buisje met de wattenstok erin met de rode dop af en stuur het op.
5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-21
Uitslag bekend (dgn) negatief: 14
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.