• Home
 • Specialist
 • Luchtweginfecties serologie pakket
  Pneumonie
  Dyspnoe
  Hoesten
  Respiratoir serologie pakket
  Mycoplasma pneumoniae
  Q-koorts

Test: Respiratoir serologie pakket – Mycoplasma pneumoniae – Q-koorts – Legionella

Materiaal: Stolbloed

Opmerking

2. Afnametechniek

Laat bloed afnemen bij de bloedafname.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (2,5 ml)

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: Zie losse testen.
Uitslag bekend (dgn) positief: Zie losse testen.
Uitslag bekend (dgn) negatief: Zie losse testen.
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.