• Home
 • Huisarts
 • Coxiella burnetii
  Q-koorts
  Acuut
  Chronisch
  Luchtweginfecties
  Pneumonie
  Myocarditis
  Pericarditis

Test: Q-koorts algoritme

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: Het Q-koorts algoritme bestaat uit een aantal opeenvolgende testen teneinde een acute Q-koorts en een chronische Q-koorts aan te kunnen tonen.

2. Afnametechniek

Laat uw bloed afnemen door de prikpost.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (5ml)

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-5
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1-5
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.