• Home
 • Huisarts
 • Coxiella burnetii
  Q-koorts
  Acuut
  Chronisch
  Luchtweginfecties
  Pneumonie
  Myocarditis
  Pericarditis

Test: Q-koorts algoritme

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: Het Q-koorts algoritme bestaat uit een aantal opeenvolgende testen teneinde een acute Q-koorts en een chronische Q-koorts aan te kunnen tonen.

2. Afnametechniek

Laat uw bloed afnemen door de prikpost.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (5ml)

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-5
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1-5
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.