Skip to main content

Test: Varicella zoster virus PCR

Materiaal: Blaasjesvocht / wondbodemuitstrijk

Opmerking: Varicella zoster PCR wordt altijd uitgevoerd in combinatie met de Herpes simplex PCR.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

2. Afnametechniek
  • Maak een blaasje open.
  • Neem met het wattenstokje wat vocht op uit het blaasje.
  • Plaats dit in het meegeleverde buisje.
4. Bewaarcondities

24u koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.