• Home
 • Huisarts
 • Huidinfectie
  Waterpokken
  Varicella
  VZV
  Gordelroos
  Vaccinatie status
  Titer

Test: Varicella zoster virus IgG serologie ALLEEN immuunstatus

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: In overleg met de dienstdoende arts-microbioloog kan dit onderzoek ingezet worden in het weekend.

2. Afnametechniek

Laat bloed afnemen bij de bloedafname.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (5 ml) (Minimaal 150µL serum nodig).

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.