• Home
 • Huisarts
 • Huidinfectie
  Waterpokken
  Varicella
  VZV
  Gordelroos
  Vaccinatie status
  Titer

Test: Varicella zoster virus IgG serologie ALLEEN immuunstatus

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: In overleg met de dienstdoende arts-microbioloog kan dit onderzoek ingezet worden in het weekend.

2. Afnametechniek

Laat bloed afnemen bij de bloedafname.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (5 ml) (Minimaal 150µL serum nodig).

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: iedere doordeweekse werkdag
Uitslag bekend (dgn) positief: eerstvolgende werkdag
Uitslag bekend (dgn) negatief: eerstvolgende werkdag
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.