Test: HIV serologie

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: Indien screening positief, wordt dit geconfirmeerd met een andere test (BLOT). Deze wordt minimaal eenmaal per week ingezet.
In overleg met de dienstdoende arts-microbioloog kan dit onderzoek ingezet worden in het weekend (uitgezonderd bevestigingsblot).

2. Afnametechniek

Laat uw bloed afnemen bij de prikpost.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (5ml) (Minimaal 200µL serum nodig).

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.