Test: Histoplasma kweek

Materiaal: Sputum, BAL, biopt, punctaat

Opmerking: Na afname patientenmateriaal z.s.m. naar PAMM.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel potje

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

3. Minimale hoeveelheid

5-10 ml/biopt: enkele biopten

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: 2x per week
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-12 weken
Uitslag bekend (dgn) negatief: 12 weken
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.