Skip to main content

Test: hepatitis pakket

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: Het hepatitis pakket bestaat uit hepatitis A, B, C, E, CMV en EBV. Indien screening HCV en EBV positief, wordt dit geconfirmeerd met een andere test. Deze wordt minimaal eenmaal per week ingezet.

2. Afnametechniek

Laat uw bloed afnemen bij de prikpost.

3. Minimale hoeveelheid

2 buizen stolbloed (à 5ml)

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.