Skip to main content

Test: Hepatitis C PCR

Materiaal: EDTA-bloed, stolbloed

Opmerking: Bij voorkeur dient het materiaal binnen 24 uur na afname op het laboratorium te zijn en maximaal binnen 72 uur.
Er wordt geen viral load bepaling gedaan van patiënten die niet bekend zijn met HCV of waarvan de serologie negatief is.
Er wordt ook geen viral load bepaald van een HCV positieve patiënt als de laatste bepaling < 4 weken geleden is.

2. Afnametechniek

Laat bloed afnemen bij de bloedafname.

3. Minimale hoeveelheid

2 buizen EDTA bloed (5ml) of stolbloed

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.