Test: Haemophilus ducreyi PCR

Materiaal: Genitale uitstrijk, blaasjesvocht

Opmerking

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

2. Afnametechniek

Genitaal uitstrijk: met Eswab.

Blaasjesvocht:

  • Maak een blaasje open.
  • Neem met het kweekstokje wat vocht op uit het blaasje.
  • Plaats dit in het meegeleverde buisje.
5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: Wordt opgestuurd naar extern laboratorium.
Uitslag bekend (dgn) positief: 7-21
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7-21
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.