• Home
  • Specialist
  • GBS dragerschap
    Zwanger
    Groep B Streptokokken
    Haemolytische streptokokken

Test: Kweek op groep A en B Streptokokken

Materiaal: Vagina uitstrijk, Cervix uitstrijk, Vagina-rectum uitstrijk, Vagina-perineum uitstrijk

Opmerking: Hierbij wordt enkel naar groep A en B streptokokken gekeken.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-2
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.