Skip to main content

Test: Kweek op groep A en B Streptokokken

Materiaal: Vagina uitstrijk, Cervix uitstrijk, Vagina-rectum uitstrijk, Vagina-perineum uitstrijk

Opmerking: Hierbij wordt enkel naar groep A en B streptokokken gekeken.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-2
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.