Test: enterovirus, HSV, parechovirus, Virale encephalitis PCR pakket, VZV

Materiaal: Liquor

Opmerking: Het virale pakket omvat het varicella zoster virus, het herpes simplex virus, alle enterovirussen en het parechovirus.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 28
Liquorbuis

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.