Skip to main content

Test: enterovirus, HSV, parechovirus, Virale encephalitis PCR pakket, VZV

Materiaal: Liquor

Opmerking: Het virale pakket omvat het varicella zoster virus, het herpes simplex virus, alle enterovirussen en het parechovirus.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 28
Liquorbuis

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.