Skip to main content

Test: Helicobacter pylori serologie

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: Er dient minimaal 6 maanden tussen een Helicobacter pylori eradicatiekuur en vervolgserologie te zitten aangezien voor die tijd geen significante titerdaling te verwachten valt.

2. Afnametechniek

Laat uw bloed afnemen bij de prikpost.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (5 ml) (Minimaal 100µL serum nodig).

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: minimaal eenmaal per week
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1-7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.