Test: Helicobacter pylori antigeen test

Materiaal: Feces/faeces

Opmerking: Voor afname van de feces dient het gebruik van protonpompremmers 2 weken gestaakt worden omdat dit een negatieve invloed heeft op de testuitslag. Eventueel kan wel een H2-receptor antagonist gebruikt worden aangezien die geen invloed op de test hebben.

Er dient minimaal 6 weken tussen een Helicobacter pylori eradicatiekuur en de feces antigeentest te zitten aangezien de feces antigeen test anders fout-positief kan zijn.

Het potje tot maximaal de hoogte van het etiket vullen.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 9
Fecespotje

2. Afnametechniek

Breng met de meegeleverde spatel een hoeveelheid ontlasting, ter grootte van een walnoot, over in een feces-potje (PAMM-nummer 9).

3. Minimale hoeveelheid

Hoeveelheid ter grootte van een walnoot

4. Bewaarcondities

Koelkast, maximaal 24 uur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dinsdag en donderdag
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1-7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.