Skip to main content

Test: Bloedkweek

Materiaal: Donor bloedzak, donor bloedslang

Opmerking: Duidelijk bloedzak nummer vermelden.

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

4. Bewaarcondities

kamertemperatuur, na afname z.s.m. naar laboratorium

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 0-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.