Test: Bloedkweek

Materiaal: Donor bloedzak, donor bloedslang

Opmerking: Duidelijk bloedzak nummer vermelden.

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

4. Bewaarcondities

kamertemperatuur, na afname z.s.m. naar laboratorium

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 0-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.