Skip to main content

Test: Schistosoma

Materiaal: Urine

Opmerking: Graag buitenland bezoek vermelden.

2. Afnametechniek

Het is noodzakelijk de volledige portie urine van een mictie te onderzoeken waarbij de patiënt de laatste druppels urine uitgeperst heeft. Het volume van de urine moet minstens 250 ml bedragen. De urine van meerdere micties mag verzameld worden om aan de minimale hoeveelheid te voldoen. Alvorens te urineren dient enige inspanning (bv traplopen) verricht te worden om de eventueel aanwezige eieren los te krijgen van de blaaswand.

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: optioneel
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.