Test: Dialyse tijdens dialyse – anti-HBsAG – HIV – HCV

Materiaal: Stolbloed

Opmerking:

2. Afnametechniek

Laat bloed afnemen bij de bloedafname.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (5 ml)

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: Zie individuele testen.
Uitslag bekend (dgn) positief: Zie individuele testen.
Uitslag bekend (dgn) negatief: Zie individuele testen.
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.