Test: Dialyse pre-dialyse – anti-HBC – HBsAG

Materiaal: Stolbloed

Opmerking:

2. Afnametechniek

Laat bloed afnemen bij de bloedafname.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (5 ml)

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: Zie individuele testen.
Uitslag bekend (dgn) positief: Zie individuele testen.
Uitslag bekend (dgn) negatief: Zie individuele testen.
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.