Skip to main content

Test: Schimmelkweek

Materiaal: Nagel

Opmerking: Graag land van herkomst vermelden. Dit kan van belang zijn voor een juiste determinatie. Indien funghifluor preparaat positief en dermatophyten PCR negatief wordt schimmelkweek uitgevoerd.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel potje

2. Afnametechniek

• Schimmels bevinden zich doorgaans op de grens tussen het gezonde en zieke deel van de nagel. 

• Verwijder minimaal 4 stukjes uit dit tussengebied.

• Doe de stukjes nagel in een steriel potje (PAMM-nummer 8) en stuur ze in.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: 2x per week
Uitslag bekend (dgn) positief: 7-21
Uitslag bekend (dgn) negatief: 21
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.