Skip to main content

Test: Schimmelkweek

Materiaal: Huidschilfers

Opmerking: Graag land van herkomst vermelden. Dit kan van belang zijn voor een juiste determinatie.
Indien funghifluor preparaat positief en dermatophyten PCR negatief wordt schimmelkweek uitgevoerd.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel potje

2. Afnametechniek

• Neem met behulp van bijvoorbeeld een pincet, van de rand van het te onderzoeken huidgedeelte minimaal 4 schilfers af.

• Doe de huidschilfers in een steriel potje (PAMM-nummer 8) en stuur het potje in.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: 2x per week
Uitslag bekend (dgn) positief: 7-21
Uitslag bekend (dgn) negatief: 21
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.