Skip to main content

Test: Gistkweek

Materiaal: Haren

Opmerking: Graag land van herkomst vermelden. Dit kan van belang zijn voor een juiste determinatie.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel potje

2. Afnametechniek
  • Schimmels, dermatofyten en gisten bevinden zich meestal in de buurt van de haarwortel.
  • Trek minstens 4 haren (met haarwortel en al) met behulp van een pincet uit de hoofdhuid. 
  • De haren in hun geheel in een steriel potje (PAMM-nummer 8) opsturen.
5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: optioneel
Testfrequentie: 2x per week
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-10
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7-10
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.