Skip to main content

Test: COVID-19 PCR

Materiaal: Bal, Sputum, Keel-/nasofarynx uitstrijk

Opmerking: alleen voor sneltest ziekenhuizen (POCT) afname in UTM buis (PAMM nr 17, UTM buis met rode dop). Voor overige materialen zie 1. Afnamemateriaal

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

PAMM nummer 8
Steriel potje

Indien voor sneltest POCT (ziekenhuizen)PAMM nummer 17
UTM medium met wattenstok

2. Afnametechniek

Sputum/BAL: materiaal als zodanig in een steriel receptaculum (PAMM nr 8)

Uitstrijk:

  • Strijk stevig met de wattenstok ( langs de keelwand, terwijl de wattenstok om zijn lengteas roteert
  • Doe de wattenstok zo ver mogelijk naar voren in het meegeleverde buisje
  • Breek de wattenstok op het breekpunt af
  • Sluit het buisje met de wattenstok erin met de dop af en stuur het op
3. Minimale hoeveelheid

BAL/Sputum: 5-10 ml 

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: optioneel
Testfrequentie: dagelijks
ma t/m vr meerdere malen per dag. Zaterdag en zondag 1x per dag.
Uitslag bekend (dgn) positief: Binnen 24 uur na binnenkomst op laboratorium.
Uitslag bekend (dgn) negatief: Binnen 24 uur na binnenkomst op laboratorium.
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.