• Home
 • Specialist
 • CMV
  Cytomegalievirus
  Hepatitis
  Geelzucht
  Adenopathie
  Congenitale infectie
  Koorts eci
  Myocarditis
  Pericarditis

Test: CMV PCR

Materiaal: Hielprik kaartje

Opmerking

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: Wordt opgestuurd naar extern laboratorium.
Uitslag bekend (dgn) positief: 7-21
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7-21
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.