• Home
 • Specialist
 • CMV
  Cytomegalievirus
  Congenitale infectie
  Neonaat
  Myocarditis
  Pericarditis

Test: CMV PCR

Materiaal: Urine

Opmerking: Alleen zinvol indien binnen 14 dgn na geboorte afgenomen.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel potje

PAMM nummer 9
Fecespotje

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: wekelijks (vr)
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-8
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1-8
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.