• Home
 • Specialist
 • CMV
  Cytomegalievirus
  Congenitale infectie
  Neonaat
  Myocarditis
  Pericarditis

Test: CMV isolatie

Materiaal: Urine

Opmerking: Alleen zinvol indien binnen 14 dgn na geboorte afgenomen.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 8
Steriel potje

PAMM nummer 9
Fecespotje

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.