Skip to main content

Test: Chlamydia trachomatis LGV PCR

Materiaal: Anusuitstrijk

Opmerking: De LGV bepaling wordt pas uitgevoerd als monster in SOA screening PCR positief is bevonden voor Clamydia trachomatis.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8°)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 2
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.