• Home
  • Specialist
  • BRMO
    Multi-resistente Gram negatieve staven (MRGN)
    Buitenland screening

Test: MRGN kweek

Materiaal: Wonduitstrijk

Opmerking: Locatie van wond op het lichaam aangeven.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 5
UriSwab GEEL

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 3-5
Uitslag bekend (dgn) negatief: 3-5
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.