• Home
  • Specialist
  • BRMO
    Multi-resistente Gram negatieve staven (MRGN)
    Buitenland screening

Test: MRGN kweek

Materiaal: Keeluitstrijk (neonaat)

Opmerking: Screening MRGN alleen uit keeluitstrijk van neonaten

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 1
ESwab ROZE

2. Afnametechniek
  • Strijk stevig met de ESwab (uit PAMM-nummer 1) langs de keelwand, terwijl de wattenstok om zijn lengteas roteert
  • Doe de ESwab zo ver mogelijk in het meegeleverde buisje
  • Breek de ESwab op het breekpunt af
  • Sluit het buisje met de ESwab met de rode dop af en stuur het op
4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 3-5
Uitslag bekend (dgn) negatief: 3-5
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.