Skip to main content

Test: MRSA kweek

Materiaal: Urine

Opmerking: Kijk voor instructies voor het correct afnemen van MRSA kweken onder het kopje ‘Afnametechniek’.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 5
Urinebuis + opzuigrietje

4. Bewaarcondities

kamertemperatuur, maximaal 24 uur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 3-5
Uitslag bekend (dgn) negatief: 2
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.