Skip to main content

Test: Borrelia algoritme

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: Het Borrelia algoritme bestaat uit een aantal opeenvolgende testen teneinde een acute / chronische Borrelia infectie aan te kunnen tonen. Niet zinvol bij typisch Erythema migrans.
Indien mogelijk 2 buizen stolbloed insturen.

2. Afnametechniek

Laat uw bloed afnemen bij de prikpost.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (5ml) (Minimaal 300µL serum nodig ivm eventuele vervolgtesten).

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.