Test: Borrelia algoritme

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: Het Borrelia algoritme bestaat uit een aantal opeenvolgende testen teneinde een acute / chronische Borrelia infectie aan te kunnen tonen. Niet zinvol bij typisch Erythema migrans.
Indien mogelijk 2 buizen stolbloed insturen.

2. Afnametechniek

Laat uw bloed afnemen bij de prikpost.

3. Minimale hoeveelheid

1 buis stolbloed (5ml) (Minimaal 300µL serum nodig ivm eventuele vervolgtesten).

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.