Test: Bloedkweek

Materiaal: Bloedkweek set

Opmerking

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 10
Medium voor bloedkweek

3. Minimale hoeveelheid

Graag 2 flesjes van exact 10 ml

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur, na afname z.s.m. naar laboratorium.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 0-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.