Test: Bloedkweek

Materiaal: Bloedkweek pediatrie

Opmerking: Deze bloedkweekset is specifiek voor neonaten en jonge kinderen.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 10a
Medium voor bloedkweek pediatrie

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

3. Minimale hoeveelheid

Minimaal 1 ml, maximaal 4 ml

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur, na afname z.s.m. naar laboratorium.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 0-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.