Test: Bloedkweek

Materiaal: Bloedkweek pediatrie

Opmerking: Deze bloedkweekset is specifiek voor neonaten en jonge kinderen.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 10a
Medium voor bloedkweek pediatrie

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

3. Minimale hoeveelheid

Minimaal 1 ml, maximaal 4 ml

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur, na afname z.s.m. naar laboratorium.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 0-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.